ELEKTRONİK ATIK

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü ve Bertarafı


... Elektronik atıklar olarak adlandırılan veya kısaca E-atık adı verilen malzemeler; atık konumunda olan, kullanıcısı tarafından ekonomik kullanım süresini tamamlamasıyla ortaya çıkan elektrikli ve elektronik cihazlardır. Genel olarak elektronik atıklar her türlü beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, yazıcı, telefon, faks, fotokopi makineleri, kablolar, entegre devreler, tıbbi cihazlar gibi alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır.
Elektrik ve elektronik endüstrisi dünyanın en büyük ve hızla büyüyen üretim sanayisi olması ve bu büyümenin sonucu olarak da hızla eskime/demode olma gibi nedenlerle elektronik atıklar dünyada en ciddi katı artık problemlerinden birisi haline gelmiştir.

Bu aletler bir takım geri dönüşüme uygun malzeme içerdiği gibi, tehlikeli atık sınıfın girecek Kurşun, civa, kadmiyum, krom, fosfor, berilyum gibi birçok maddeyi de içerebilir. Bu yüzden elektronik atıkların geri dönüşümü ve bertarafı, mikarlar da göz önüne alındığında oldukça önemli bir faaliyettir.

Loop Çevre Teknolojileri A.Ş, elektronik atıkların geri dönüşümü ve imhası süreçlerini güven içinde yürütür, doğayı korurken bu atıklardan maksimum ekonomik getiriyi elde eder.