HABERLER

YENİ ULUSAL ATIK YÖNETİMİ EYLEM PLANI

... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, 81 il için 2015-2023 yılları arasında atık yönetimi faaliyetlerini içeren Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına başlandı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planının hazırlanması için Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. arasında 26 Kasım'da protokol imzalandığı belirtildi. Buna göre, 81 il için 2015-2023 yılları arasında atık yönetimi faaliyetlerinin genel planlamasını içerecek plan, yalnızca belediye atıklarını değil ambalaj, tıbbi ve tehlikeli atıkları da ele alacak.

Plan çalışmaları sırasında büyükşehir belediyelerine teknik saha ziyaretleri de yapılacak. Söz konusu eylem planıyla ülke genelinde tüm atık türleri için geri kazanım, ön işlem, ara depolama, bertaraf yöntemleri ve ihtiyaç duyulan tesis yatırımları için kapasite, lokasyonun bölgesel olarak belirlenmesi, genel yatırım ve işletme maliyetleri için de bir yol gösterici olması hedefleniyor.

Bir önceki ulusal atık yönetimi eylem planına ulaşmak için tıklayınız..


BELEDİYELER ENDÜSTRİYEL ATIK TOPLAMAYACAK

2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerince, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle endüstriyel atıkların bertarafı, belediye tarafından yapılmayacak. Her firma atığını bertaraf etmek için Katı Atık Düzenli Depolama merkezine başvuracak.

FİRMALAR SANAYİ ATIKLARINI KENDİLERİ GÖTÜRECEK
“Endüstriyel faaliyet gösteren ve iş yerlerinden endüstriyel atık çıkan firmaların, atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve bu işlemlerin maliyet sorumlulukları, atığın sahibi olan firmaya ait olmakla birlikte, firmalar endüstriyel atıklarının (kumaş, sünger, sunta v.b.) geri dönüşümü veya ısıl enerji elde etmek amacıyla lisanslı tesislere göndermeleri gerekmektedir. Belediyemizin yasal çerçeve içerisinde endüstriyel atıklarını toplamak gibi bir mecburiyeti bulunmadığı halde, geçtiğimiz dönemlerde buradaki atıkları birkaç kez taşımıştık. 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerince evsel nitelikli olmayan; endüstriyel atıklar ve tehlikeli atıklar bundan sonra belediyelerce toplanmayacak ve taşınmayacaktır”.

Aynı kanunun 20. maddesinde ise, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere yönelik, 42 bin 232 TL idari para cezası verileceği de belirtildi.HER YIL GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN 11.5 MİLYAR DEĞERİNDE ATIK YOK EDİLİYOR

Dünya çapında yapılan araştırmalar bizlere her yıl binlerce ton atık hammaddenin geri dönüştürmek yerine imha edildiğini gösterdi. Azalan kıt kaynaklar ve hammadde sıkıntısının maliyetlere biçimde ciddi yansıdığı şu dönemde, milyarlarca doların boşa gitmesi küresel bilincin hala gelişmediğinin de bir göstergesi.

Petrol başta olmak üzere, organik ve inorganik sayısız kaynağın geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması mümkün iken, atık toplama ve ayrıştırma süreçlerindeki verimsizlik, imha ve geri dönüşüm sürecine de yansıyınca alınan sonuçlar da başarılı olamıyor. Küresel karbon emisyonunun düşürülmesi, sınırlı doğal kaynakların verimli kullanılması için asıl çözüm ise tüketicinin bilinçlendirilmesi olarak görülüyor. Kanunlar ve yönetmelikler bir yere kadar denetim sağlamakla birlikte, çevre anlayışının bir bütün olarak algılanması ve büyük endüstrilerden kişilere varıncaya kadar bu anlayışın sirayet etmesi için verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan üretim sektöründe paketlerin yeninden tasarlanmasıyla daha az hammadde tüketimi de sağlanmalıdır. Atık hammaddelerin geri dönüşüm sürecinin, doğal kaynaklardan elde edilen hammaddelere göre daha kolay olduğunu da kabul edersek, her yıl imha edilen 11.5 milyar dolar değerindeki geri dönüşüme müsait hammaddelerin asıl değerinin ekonomik değil, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak olduğunu da söyleyebiliriz.