ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ

Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Dönüşümü ve Bertarafı


... Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009'da 27448 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" Ocak 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik otomobil, hafif ticari araç, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parça ve malzemeleri kapsamaktadır.
Yönetmelik ve kanunlara göre ömrünü tamamlamış araçların doğaya zarar verilmeden geri dönüşümünün yapılması veya imha edilmesi gerekir. Çünkü bu araçların içerisinde mekanik ve elektronik atıklar bulunduğu gibi, fren yağı, hidrolik, araç yağı antifriz, lastikler gibi doğaya zarar verebilecek tehlikeli atık türleri de vardır. Tüm bunların doğru şekilde ayrıştırılması ve bu sınıflandırma neticesinde doğru metotlarla işlemlerinin yürütülmesi gerekmektedir.

Loop Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili dünya standartlarında uyguladığımız hizmet prosesi şu şekildedir.

  • Ön-İşlem: Öncelikle akü sökülür ve hava yastıkları devreden çıkartılır. Ardından tüm yakıtla birlikte diğer çalışma sıvıları da araçtan tahliye edilir. Bunlara motor yağı, transmisyon yağı ve fren sıvısı ile soğutma sıvıları ve klima sisteminin dondurucu sıvısı da dahildir. Bu ayırma işleminden sonra araç, fiziki olarak sökme işlemine hazır hale gelir.
  • Sökme: Sonraki aşama, ikinci el parça olarak satışa sunmak veya yeniden üretim için kullanmak üzere, bileşenlerin veya sistemlerin sökülmesidir. Ekonomik ve fiziki şartlar uygunsa, plastik veya cam gibi malzemeler geri dönüşüm amacıyla çıkarılır.
  • Depolama: Çevresel açıdan tehlikeli malzemeler biriktirilir ve sonra geri kazanım ya da imha amacıyla bu konuda uzmanlaşmış geri kazanım şirketlerine gönderilir.
  • Öğütme: Ön-işlemi yapılmış hurda kütleleri, aracı parçalarına ayıracak ve bunları daha ileri aşamadaki geri dönüşüm veya geri kazanım işlemleri için sınıflandıracak olan öğütücüye gönderilir.
  • Öğütme Sonrası İşlem: Öğütücüde parçalarına ayrılan malzeme parçaları daha sonra, değerli ikincil hammaddeler olarak kullanılabilecek duruma getirilmeleri için farklı teknolojiler (mıknatıs, indüksiyon akımı, yüzdürme) kullanılarak işlenir.
  • Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Toprak Doldurma: Öğütme ve öğütme sonrası işlemlerden elde edilen parçalar geri dönüşümle yeniden kullanılabilmekte veya çimento endüstrisinde geri kazanılabilmektedir. Bu süreç zinciri, aracın %85’inin geri kazanılmasını sağlamakta ve toprak doldurma için kalan atığın miktarını büyük bir oranda azaltmaktadır.