TEHLİKELİ ATIK

Tehlikeli Atıkların Bertarafı


... Doğaya doğrudan bırakılamayacak, aksi halde doğaya zarar verdiği gibi, geri dönüşümü yüzlerce yıl sürebilecek atıklar bu kapsama alınmıştır. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atıklar, Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş olan atıklardır. Tehlikeli atıklara yönelik tüm uygulamalar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Loop Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak Tehlikeli atık yönetimi konusunda elde ettiğimiz tecrübe ve başarılı uygulamalar ışığında müşterilerimize bu alanda ‘’Anahtar Teslimi’’ hizmet sunabilmekteyiz. Tehlikeli atıkların tanımlanması, bunlarla ilgili yetkili kişi ve kurumların belirlenmesi, atıkların sınıflandırılması, ara depolaması, taşınması ve imhası sürecinde tüm hizmetleri mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak tek çatı altında verebilen Türkiye’deki ender şirketlerden birisi olan Loop Çevre Teknolojileri A.Ş, bu başarısını sektörün gelişimine de katkı sağlayacak şekilde sürdürmektedir.

Tehlikeli Atıklar Neleredir?

 • Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri)
 • Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar
 • Redüktör ve hidrolik yağları,
 • Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)
 • Tehlikeli madde ile temas etmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar
 • Boya ve vernik kalıntıları,
 • Filtre tozları
 • Yağ içeren kablo atıkları
 • Pestisitler,
 • Metal içeren boya ve fosfat çamuru
 • Yağlı araç parçaları,
 • Eski piller ve aküler,
 • Organik solventler
 • Karbon içeren kimyasallar
 • Flouresan lambalar, kartuş ve tonerler,
 • Asbest içeren maddeler,
 • Siyanür içeren sertleştirme tuzları
 • Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılmak durumundadır. Aynı araçta aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.

Tehlikeli Atık Bertarafı

Birçok tehlikeli atık ya da tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Bu maddeler atıldıklarında, söz konusu etkileri kontrol edilemeyebilir, direk ya da dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

 • Geri dönüşüm: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı ya da tekrar kullanılmasıdır.
 • Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik ya da kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilir.
 • Bertaraf: Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen işlemlerin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.