TOPLAM ATIK YÖNETIMI

Loop Farkıyla Toplam Atık Yönetimi


... Toplam Atık Yönetimi, atıkların özelliğine göre sınıflandırılması, ayrılması, taşınması, geçici depolama, ara depolama, geri kazanım, imhası ve imha işlemleri sonrası kontrolü gibi işlemleri içeren çevre yönetimi biçimidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ortaya çıkması sebebiyle atık yönetimine dönük planlamaların, tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği belirtmiş, tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkları içeren bu faaliyetler dizisinin “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” şeklinde hazırlanması gerektiği talimatını vermiştir.

Atık Yönetim planlarının hazırlanmasında güvenilir bir atık envanterinin oluşturulması gerekir. Güvenilir atık envanterinin oluşturulmasında en önemli kısım atıkların doğru tanımlanması, miktar ve geri kazanım/imha yönteminin doğru bir şekilde sağlanması ciddi deneyim ve bilgi gerektiren bir iştir.

Loop Çevre olarak biz, pek çok farklı sektörün ihtiyacına yönelik farklı atık yönetim çözümleri sunabilmekteyiz. Endüstriyel atıklardan, üretim atıklarına, ambalaj atıklarından elektronik atıklara ve tehlikeli atıklara kadar tüm atık yönetim planlarının oluşturulması, ilgili firmaların bulunması, sözleşmelerin hazırlanması, atık sahasının yönetimi ve atıkların bertaraf edilmesi dair tüm hizmetleri tek çatı altında size sağlamaktayız.